หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
การปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
2021-08-11 16:12:42

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564  ผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบไปด้วยคณาจารย์ทั้งไทยและจีร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างพร้อมหน้า