หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

admin performinga
2020-01-24 10:59:59

สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน  รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 18 มกราคม 2563