หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม
โครงการอบรม

ทีมอาจารย์สอน นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก
ทีมอาจารย์สอน นักศึกษาจีนระดับปริญญาเอก นำโดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้ ...
2020-01-24 11:05:06
สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงนำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน  รุ่นที่ 2 สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที ...
2020-01-24 10:59:59
สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน รุ่นที่ 1
สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชาชนจีน  รุ่นท ...
2020-01-24 09:51:56
ข่าวย้อนหลัง